Gitte Daasbjerg

Gitte Daasbjerg hjælper gravide og spædbørnsmødre med at opnå mere ro, nærvær i og fortrolighed med deres moderskab.

Er du gravid eller nybagt mor, og synes du at det er svært? Oplever du at negative tanker, bekymringer og følelser fylder?

Det er helt naturligt og som det ofte er for gravide og nybagte mødre. Det er en overgang i livet, som bringer noget nyt og ukendt med sig. En overgang som kan være vanskelig at forberede sig på.

Det er jeg her for at hjælpe dig med.

Jeg hedder Gitte Daasbjerg og er Psykoterapeut MPF.

Gitte Daasbjerg

At blive mor medfører en stor ansvarsfølelse og personlig forandringsproces, som ofte kan føre til bekymringer, tanker og overvældelse om, hvorvidt alt nu også er godt nok og om du kan klare det som mor.

Jeg hjælper dig med at tage et lille skridt ad gangen på vejen ind i dit moderskab.

Hvad end det handler om:

 • Din egen mentale, emotionelle eller psykiske forandringsproces.
 • Din nye identitet eller dine eksistentielle overvejelser og forandringer.
 • Dit forhold til din partner, dine forældre eller din omgangskreds.
 • Dine refleksioner over din egen barndom, hvilke mønstre og værdier, du gerne vil give videre og hvilke, du gerne vil gøre dig fri af. Hvordan du gør det, og hvordan du og din partner forener jeres forskellige baggrunde.
 • Hvordan du med mere end et barn, kan være der for alle dine børn og hvordan I som familie får hverdagen til at hænge sammen.

I vores kultur har vi ikke en stor tradition for at forberede os mentalt, emotionelt og psykisk på at træde ind i moderskabet. Det er min overbevisning at en sådan forberedelsesproces under graviditeten og i de første år af et nyt moderskab, kan være af afgørende betydning for, hvordan den nye mor og det lille nye barn, får den bedste start her i livet.

Denne proces er jeg her for at hjælpe dig med at finde din egen vej i.

Uanset hvor vi mødes (fysisk eller online) er det vigtigt for mig, at vi tager udgangspunkt i lige netop det, der fylder for dig og at vi tager det i et tempo, der passer til dig.

Jeg lægger stor vægt på at skabe et rum med ro, nærvær og rummelighed, hvor der er plads til dig.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg hjælper dig, der under din graviditet eller i de første år med dit barn:

 • Synes at det er svært at finde dig selv i din rolle som mor
 • Ønsker at finde din egen vej i din nye rolle som mor
 • Oplever bekymringer om din personlige og psykologiske forandringsproces
 • Oplever tristhed, manglende overskud eller depressive tanker
 • Synes at det er svært at knytte dig til dit barn
 • Oplever angst
 • Føler dig ensom
 • Oplever stress
 • Har det som om, du er i et ukendt land, du ikke kan finde rundt i

Jeg hjælper også dig, der under tidligere graviditeter, har haft:

 • En dårlig oplevelse med din graviditet og/eller din første tid som mor
 • En ubehagelig/traumatisk fødsel
 • Har haft svært ved at finde dig selv igen efter at være blevet mor.

Kontakt mig på
22306462 eller kontakt@moderskabet.dk
for at aftale en tid til en samtale

Du kan læse mere om mine tilbud her ->

Min baggrund

Jeg er selv mor til to skønne børn (2014 og 2017). At træde ind i mit eget moderskab, har været en kæmpe omvæltning, den mest lærerrige periode i mit liv og en tid fyldt med glæde, kærlighed, bekymringer, sorg, mening, forbundethed og så uendelig meget andet. Det har givet langt dybere perspektiver på mine livserfaringer og mine faglige erfaringer.

Personligt har jeg igennem de sidste 20 år beskæftiget mig med kropsbevidsthed, nærvær, stemmebrug og bevidsthed igennem kurser, forløb og egen praktiseren. Denne viden og lange erfaring har været en gave i forbindelse med at træde ind i mit eget moderskab, og er en viden og erfaring, der i høj grad præger min faglighed.

Min faglige baggrund er en cand.mag. i musikterapi og psykoterapeut MPF. Min arbejdserfaring har jeg bl.a. fra hospitalspsykiatrien, hospice og demensområdet. Hvor den gennemgående terapeutiske indsats har været at etablere ro, mening og sammenhæng, at håndtere krise, sorg og tab, at etablere kontakt og nærvær, samt at lindre angst, smerte og uro.

Uddrag af Gitte Daasbjergs CV

 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin II 2022-2023 – Læs mere om metoden her
 • Compassionate Inquiry Master Class: A powerful approach for healing anxiety, addictions, and more. ved Gabor Maté, 2020 – Læs mere om kurset her
 • MBSR – Mindfulness-baseret stressreduktion, 8 ugers kursus ved Aarhus Universitet Dansk Center for Mindfulness, 2020 – Læs mere om uddannelsen her
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening – Læs mere om foreningen her
 • Censor ved musikterapiuddannelsen – Læs mere om uddannelsen her
 • Kursus i moderne smertevidenskab ved Simon Roost Kirkegaard 2018 – Læs om Smertevidenskab her
 • Musikterapeut ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, oktober 2016 – september 2018
 • Kursus i Musikterapeutisk Entrainment til smertelindring ved Professor i musikterapi Cheryl Dileo 2016
 • Musikterapeut ved Hospice Djursland, januar 2016 – november 2016
 • Formand for Dansk Musikterapiforening 2012-2015 – Læs mere om foreningen her
 • Musikterapeut ved DemensCentrum Aarhus i Dagcenteret for Rehabilitering december 2012 – juni 2014
 • Stemmetræning ved Laila Skovmand 2012
 • Meditation – et værktøj for vækst ved Peter Bastian og Jon Bertelsen 2011
 • Cand.mag. i musikterapi ved Aalborg Universitet 2011 – Læs mere om uddannelsen her
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Musikterapeutforening 2010-2015 – Læs mere om foreningen her
 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin I 2010 – Læs mere om metoden her
 • Healing af choktraumer – indføring i Peter A. Levines metode til kropslig forløsning af traumer 2008
 • Kursus i Neuropsykologi – neuropædagogik 2008
 • Kursus i Ken Wilbers integrative tænkning 2007
 • Medlem af Dansk Musikterapeutforening DMTF – Læs mere om foreningen her
 • Siden 2007 har jeg sideløbende med mine ansættelser, arbejdet som privatpraktiserende musikterapeut med forskellige klientgrupper
 • Siden 2007 har jeg været tilknyttet forskellige aftenskoler, musikskoler, bosteder og specialskoler som musikterapeut og underviser

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Musikterapeutforening følger jeg deres etiske retningslinjer, jeg arbejder under tavshedspligt og modtager løbende supervision.

Moderskabet er en del af virksomheden Gitte Daasbjerg, hvor jeg også tilbyder psykoterapi og musikterapi til en bredere gruppe af klienter. Læs mere om min virksomhed på denne side –>

79 Shares