Er det svært at være mor?
Er det svært at skulle være mor?

Uanset hvor du er i dit moderskab. Om du er på vej til at blive mor, lige er blevet mor eller har været mor i flere år, kan der være udfordringer undervejs, der gør, at det er rigtig svært at være mor.

Måske føler du dig stresset, overvældet af bekymringer og tvivl, angst eller nedtrykt.

Måske har dit moderskab ført dig et sted hen, hvor du aldrig havde forestillet dig at være. 

Er ord som sorg, frustration, tabt af indentitet eller afmagt genkendelige for dig?

Det får indflydelse på din hverdag og dit velbefindende.

Står det på i længere tid, er det ikke noget, der “går væk af sig selv”. Her er det nødvendigt at tage vare på dig selv, og søge professionel hjælp.

Jeg er her for at hjælpe lige netop dig.

Jeg hedder Gitte Daasbjerg og er Psykoterapeut MPF.

Min baggrund

Jeg er selv mor til to børn (2014 og 2017). At træde ind i mit eget moderskab, har været en kæmpe omvæltning, den mest lærerige periode i mit liv og en tid fyldt med glæde, kærlighed, bekymringer, sorg, mening, forbundethed og så uendelig meget andet.

Det har givet langt dybere perspektiver på mine livserfaringer og mine faglige erfaringer.

Jeg er også mor til et barn, der har været i mistrivsel igennem flere år. Hårde og svære år hvor vi som familie har stået på stand-by og hvor jeg som mor, har været stressbelastet.

Moderskabet ved Gitte Daasbjerg

Personligt har jeg igennem de sidste 20 år beskæftiget mig med kropsbevidsthed, nærvær, stemmebrug og bevidsthed igennem kurser, forløb og egen praktiseren.

Denne viden og lange erfaring har været en gave i forbindelse med at træde ind i mit eget moderskab og at være mor til et barn i mistrivsel. Det er en viden og erfaring, der i høj grad præger min faglighed.

Min faglige baggrund er en cand.mag. i musikterapi og jeg er psykoterapeut MPF. Min arbejdserfaring har jeg bl.a. fra hospitalspsykiatrien, hospice og demensområdet.

Her har den gennemgående terapeutiske indsats har været at etablere ro, mening og sammenhæng, at håndtere krise, sorg og tab, at etablere kontakt og nærvær, samt at lindre angst, smerte og uro.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg hjælper dig, der som mor:

 • kæmper med sorg eller identitetstab
 • oplever angst
 • føler dig ensom
 • oplever stress
 • synes at det er svært at finde dig selv i din rolle som mor
 • oplever tristhed, manglende overskud eller depressive tanker

Jeg hjælper dig, der før/under din graviditet eller efter fødslen: 

 • synes at det er svært at knytte dig til dit barn
 • har symptomer på angst, stress eller depression
 • oplever bekymringer om din personlige og psykologiske forandringsproces
 • har det som om, du er i et ukendt land, du ikke kan finde rundt i
 • er nedtrykt eller usikker

Book en aftale her:

Uddrag af Gitte Daasbjergs CV

 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin II 2022-2024 – Læs mere om metoden her
 • Compassionate Inquiry Master Class: A powerful approach for healing anxiety, addictions, and more. ved Gabor Maté, 2020 – Læs mere om kurset her
 • MBSR – Mindfulness-baseret stressreduktion, 8 ugers kursus ved Aarhus Universitet Dansk Center for Mindfulness, 2020 – Læs mere om uddannelsen her
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening – Læs mere om foreningen her
 • Censor ved musikterapiuddannelsen – Læs mere om uddannelsen her
 • Kursus i moderne smertevidenskab ved Simon Roost Kirkegaard 2018 – Læs om Smertevidenskab her
 • Musikterapeut ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, oktober 2016 – september 2018
 • Kursus i Musikterapeutisk Entrainment til smertelindring ved Professor i musikterapi Cheryl Dileo 2016
 • Musikterapeut ved Hospice Djursland, januar 2016 – november 2016
 • Formand for Dansk Musikterapiforening 2012-2015 – Læs mere om foreningen her
 • Musikterapeut ved DemensCentrum Aarhus i Dagcenteret for Rehabilitering december 2012 – juni 2014
 • Stemmetræning ved Laila Skovmand 2012
 • Meditation – et værktøj for vækst ved Peter Bastian og Jon Bertelsen 2011
 • Cand.mag. i musikterapi ved Aalborg Universitet 2011 – Læs mere om uddannelsen her
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Musikterapeutforening 2010-2015 – Læs mere om foreningen her
 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin I 2010 – Læs mere om metoden her
 • Healing af choktraumer – indføring i Peter A. Levines metode til kropslig forløsning af traumer 2008
 • Kursus i Neuropsykologi – neuropædagogik 2008
 • Kursus i Ken Wilbers integrative tænkning 2007
 • Medlem af Dansk Musikterapeutforening DMTF – Læs mere om foreningen her
 • Siden 2007 har jeg sideløbende med mine ansættelser, arbejdet som privatpraktiserende musikterapeut med forskellige klientgrupper
 • Siden 2007 har jeg været tilknyttet forskellige aftenskoler, musikskoler, bosteder og specialskoler som musikterapeut og underviser

Psykoterapeut, Gitte DaasbjergSom medlem af Dansk Psykoterapeutforening følger jeg deres etiske retningslinjer, jeg arbejder under tavshedspligt og modtager løbende supervision.

Gitte DaasbjergModerskabet er en del af virksomheden Gitte Daasbjerg, hvor jeg også tilbyder psykoterapi og musikterapi til en bredere gruppe af klienter. Læs mere om min virksomhed på denne side –>

Scroll to Top