Gravid og ked af det, kan du være det?

Er du gravid og ked af det?

Så er du ikke alene.

8 ud af 10 af de gravide, der kommer i min praksis, kommer fordi de har svært ved at forstå, hvorfor de er kede af det.

De fortæller, at de har blandede følelser om deres graviditet.

De er glade for, at de er blevet gravide, de glæder sig til at blive mor og til at skabe en familie sammen med deres partner.

Men de er også kede af det.

De oplever at tristhed, forvirring, angst eller bekymringer fylder under deres graviditet.

De føler sig alene med deres tanker og følelser, og synes det er svært at forklare sig og møde forståelse fra andre.

Du er ikke alene med de følelser og tanker, der strømmer igennem dig.

Her i artiklen kan du læse om:

 • hvorfor graviditeten giver blandede følelser 
 • hvad du kan gøre, hvis du er ked af det under din graviditet.

Forandringer, der kan gøre dig ked af det

Graviditeten er en forandringsproces.

Forandringerne sker gradvist igennem hele graviditeten og omfatter både de fysiske, mentale, psykiske og eksistentielle sider af dig.

I de første måneder af din graviditet kommer det nok ikke bag på dig, hvis du oplever kvalme, humørsvingninger, træthed og mærkelige madvaner.

For alle taler om det, alle har deres helt egen beretning om deres erfaringer med lige netop disse gener i graviditeten.

Gravid og ked af det

De fleste gravide oplever også helt naturlige psykiske forandringer under graviditeten, men det er desværre de færreste, der fortæller om dem.

Min erfaring er, at der ikke er åbenhed omkring det, fordi de skammer sig:

 • over at de ikke er glade
 • af frygt for, at de er de eneste, der har det sådan
 • fordi de bliver bange for, om de kan klare opgaven at være nogens mor

Graviditeten er en forandringsproces og begynder du at forstå hvilke forandringer, der sker med dig, er min erfaring, at du kan arbejde med forandringerne.

Når du arbejder med dine forandringer, ved jeg, at du kommer styrket ud på den anden side:

 • at du vil blive mindre ked af det,
 • at du vil begynde at glæde dig mere over din graviditet,
 • at du kommer til at stå stærkere i dit moderskab,
 • at du vil føle dig mere klar til at være mor for dit barn,
 • at du vil være mere klar til at tage imod de nye udfordringer, der løbende er med børn, små og store.

Hvornår bliver du mor?

Det er individuelt og forskelligt, hvornår kvinder oplever sig selv som mor.

Fødslen er for mange et skelsættende øjeblik, hvor det at holde barnet og se barnet for første gang, markerer en helt ny tidsperiode og bliver det afgørende øjeblik, hvor moderen erkender, at nu er jeg mor, nu har jeg ansvaret for et lille menneske.

Allerede under graviditeten oplever de fleste glimtvise erkendelser af deres nye rolle.

Og for nogle kvinder er det allerede under graviditeten, de oplever erkendelsen af at deres liv og identitet har ændret sig.

Mine erfaringer er at disse erkendelser og oplevelser for nogle, kan vække følelser, der i perioder kan være altoverskyggende, gøre dem kede af det og fjerne glæden ved graviditeten.

Jeg ved at det for mange gravide kan vække uro og magtesløshed.

At nogle føler sig fortvivlet og forvirret.

Graviditeten er for de fleste en ønsket og glædelig tid, hvor forberedelserne og forventningerne til den kommende tid begynder.

Men når bekymringer, tristhed, uro eller forvirring viser sig kommer det bag på de fleste og det er frustrerende, at det skal tage glæden fra dem.

Det er helt naturligt, at disse bekymringer og oplevelser kan vække knap så rare følelser.

Det er mange store forandringer, der sker for dig på relativ kort tid.

Ked af det under graviditeten

Udover at du skal forholde dig til de fysiske forandringer, der sker med dig, til den kommende fødsel og din kommende tid som mor.

Så kan jeg godt forstå, at det kan blive svært med bekymringer om dine egne følelser, jeres parforhold, din rolle som mor eller hvad der måtte fylde for dig under din graviditet.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det er en proces at blive mor og at være mor.

For at forstå begyndelsen på denne proces, vil jeg gerne introducere dig for en af teorierne om at blive mor.

Graviditetens forandringsproces og vejen til at blive mor

Når du bliver gravid, starter en psykisk forandringsproces.

En proces der er dominerende fra graviditetens begyndelse og til ca. 3 måneder efter fødslen, dvs. 1.-4. trimester.

Dominerende i den forstand at den tilsidesætter din eksisterende oplevelses- og opfattelsesverden i den pågældende periode.

Formålet med denne forandringsproces er, at du tuner dig ind på dit barn for at sikre dig dets overlevelse og udvikling.

Nogle af de forandringer, du måske oplever er:

 • at du bliver mere følsom overfor larm og stress
 • at du er mere sensitiv overfor lugte
 • at du tager dig andre forholdsregler, bliver mere bekymret i forhold til potentiel fare
 • at du er mere bevidst om de relationer, du har i dit liv – hvem der påvirker dig positivt og hvem, der påvirker dig negativt

Det er ikke en vedvarende forandring.

Når dit barn er ca. 3 måneder gammelt, vender din vante og velkendte tilgange til livet og omverden lige så stille tilbage.

Og fungerer nu i samspil med den forandringsproces, der er blevet etableret under graviditeten.

Den ”nye” forandringsproces – lad os kalden den Morrollen, vil altid være en del af dig og vil blive aktiveret i dig, når det handler om dit barn, dets sikkerhed og overlevelse.

Men vil altså nogle måneder efter fødslen finde et lejde, hvor den ikke er så altoverskyggende og dominerede.

Hvorfor gør forandringerne dig ked af det?

Det er helt normalt, når du står overfor store forandringer i dit liv, at det påvirker dig mentalt, psykiske og/eller eksistentielt.

At stå overfor så store forandringer som en graviditet er, vil ofte føre dig ud på usikker grund.

Hvor du kan blive ramt af følelser og reaktioner, som ikke er så velkendte for dig eller som er stærkere, end du er vant til.

En af de vigtigste grunde til at graviditeten kan virke så overvældende på nogen er, at der ikke er meget fokus på de mentale, psykiske og eksistentielle processer, du går igennem som kvinde i graviditeten.

Disse forandringer kommer derfor bag på mange.

Når du bliver gravid, er jeg sikker på at du er forberedt på at din krop forandrer sig, at du kan få kvalme, blive træt og få særlige madvaner.

Men er du lige så forberedt på:

 • hvilket ændret syn du vil få på din egen mor og hvordan jeres forhold måske ændres?
 • hvordan du ser din partner på en ny måde og hvordan jeres relation ændres?
 • hvordan tanker og refleksioner om værdier og drømme ændres?
 • hvilke forestillinger du gør dig om din rolle som mor?

Det er store ændringer.

Det sker gradvist og parallelt med hinanden, og du lægger måske ikke engang mærke til at ændringerne sker.

Måske kan du bare mærke, at noget er anderledes uden præcist at kunne sætte ord på, hvad det er.

I en i forvejen sårbar situation, kan det være svært at håndtere de følelser og reaktioner.

Det kan virke som om, de slår benene fuldstændig væk under dig.

At de tager modet fra dig og gør dig ked af det.

Det er vigtigt at huske på at din graviditet ikke kun er en tid, hvor dit barn udvikler sig og vokser, men at det også er en tid, hvor du dannes og udvikler dig som mor.

Gravid uden at være ked af det hele tiden

Hvis du er gravid og ked af det, og det fylder for meget for dig, så prøv i første omgang at finde ud af, hvad det handler om.

1. Du kan stille dig selv spørgsmål som:

 • Hvad er det jeg oplever?
 • Hvad gør det ved mig?
 • Er det okay for mig?
 • Hvad ville jeg ønske kunne være anderledes?
 • Kan jeg gøre det anderledes?
 • Hvad kan jeg lære af det?
 • Hvilken erfaring vil jeg tage med mig?
 • Er det noget, jeg kan klare alene?
 • Har jeg brug for hjælp fra mit netværk eller har jeg brug for professionel hjælp for at komme videre?

2. Anerkend dig selv og din proces

Det er okay, at det er svært.

Det er okay at være gravid og ked af det.

Det er vigtigt, at du accepterer dig selv, som du er lige nu og at du accepterer den proces, du er i.

Det er okay at være ked af det og det er okay ikke at glæde sig over graviditeten hele tiden.

Husk på at det er en livslang proces at være mor.

Graviditet og ked af det

Det betyder både, at du ikke skal kunne ”klare” det hele fra begyndelsen af, at du ikke skal kende alle svarene eller kunne klare alle opgaverne.

Det betyder, at det selvfølgelig er okay at øve sig, gøre sig erfaringer, lære og ikke mindst begå fejl.

At være i denne proces betyder, at du skal finde ud af, hvordan din nye verden fungerer og hvordan du fungerer i og med din nye verden.

Hvordan du finder ud af det, er ved at prøve dig frem, øve dig, lytte til dig selv og til dit barn, spørge om hjælp, tage imod hjælp, lave fejl og lære af dem.

Det betyder, at du tager et lille skridt ad gangen og skaber tillid til og tro på dig selv.

3. Vær åben og ærlig, når du er gravid og ked af det

Vær dig selv og vær ærlig om, hvordan du har det.

Det er ikke sikkert at du har lyst til at fortælle alle om, hvordan du har det.

Men det er vigtigt at din partner ved, hvordan du har det, både så han kan være en støtte for dig og så I ikke går skævt af hinanden.

Måske er det svært for ham at forstå, hvad der sker indeni dig, men prøv at sætte ord på dine følelser, dine reaktioner og dine tanker.

Ofte hjælper det, at du får sat ord på dine følelser og reaktioner og at der er nogen, der lytter til dig og støtter dig.

Synes du, det er svært at stå alene med eller synes du ikke, det er nok at snakke dine nærmeste om det, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Selvom det er okay at være ked af det under din graviditet, skal det ikke tage glæden og overskuddet fra dig.

Graviditeten skal også være en tid, du og din partner kan nyde og hvor I sammen kan se frem til jeres nye liv med jeres lille barn.

De bedste hilsner,

Din underviser når du er gravid og ked af det

Gitte Daasbjerg,
Psykoterapeut MPF. Musikterapeut, cand.mag.

Er du gravid og ked af det, og har du brug for hjælp?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top