Gravid og ked af det, kan du være det?

Er du gravid og ked af det?

Så er du ikke alene.

Jeg møder gravide, der er kede af det, der har svært ved at forstå, hvorfor de græder meget af tiden og gravide, der er kede af, at de ikke kan nyde deres graviditet noget mere.

Jeg vil sådan ønske, at der kan være en større åbenhed om de mentale, psykiske og eksistentielle forandringer, der er under graviditeten.

At det kan være lige så naturligt at fortælle om, hvor svært det kan være følelsesmæssigt at være gravid, som det er at dele de erfaringer om graviditetssymptomer, som er så velkendte.

For jeg ved, at det kan være svært.

Gravid og ked af det

Mange gravide fortæller at de har blandede følelser om deres graviditet.

De er glade for at de er blevet gravide, glæder sig til at blive mor og til at skabe en familie sammen med deres partner.

Men de er også kede af det.

De oplever at tristhed, forvirring, stress, angst eller bekymringer fylder under deres graviditet.

Mange synes, det er uoverskueligt det, der sker med dem under graviditeten.

De føler sig alene med deres tanker og følelser, og synes det er svært at forklare sig og møde forståelse fra andre.

Du er ikke alene med de følelser og tanker, der strømmer igennem dig.

Jeg VED at det er hårdt, at det kan være skræmmende og at graviditeten ikke udelukkende er en lykkelige tid.

Og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig til også at forstå, hvad det er, der sker med dig under din graviditet.

Hvorfor det kan være så svært at være gravid og skulle være mor.

Forandringer, der kan gøre dig ked af det

Graviditeten er en forandringsproces.

Forandringerne sker gradvist igennem hele graviditeten og omfatter både de fysiske, mentale, psykiske og eksistentielle sider af dig.

I de første måneder af din graviditet kommer det nok ikke bag på dig, hvis du oplever kvalme, humørsvingninger, træthed og mærkelige madvaner.

For alle taler om det, alle har deres helt egen beretning om deres erfaringer med lige netop disse gener i graviditeten.

De fleste gravide oplever også helt naturlige psykiske forandringer under graviditeten, men det er desværre de færreste, der fortæller om dem.

Jeg hører, de gravide sige, at grunden til at de ikke fortæller om det er, at de skammer sig over det.

 • de skammer sig over at de ikke er glade
 • de skammer sig af frygt for at de er de eneste, der har det sådan
 • de skammer sig, fordi de bliver bange for, om de kan klare opgaven at være nogens mor

Graviditeten er en forandringsproces og begynder du at forstå hvilke forandringer, der sker med dig, er min erfaring, at du kan arbejde MED forandringerne.

Når du arbejder sammen med dine forandringer, ved jeg, at du kommer styrket ud på den anden side:

 • at du vil blive mindre ked af det,
 • at du vil begynde at glæde dig mere over din graviditet,
 • at du kommer til at stå stærkere i dit moderskab,
 • at du vil føle dig mere klar til at være mor for dit lille barn
 • at du vil være mere klar til at tage imod de nye udfordringer, der løbende er med børn, små og store.

Hvornår bliver du mor?

Det er individuelt og meget forskelligt, hvornår kvinder fuldt ud erkender deres nye identitet som mor.

Fødslen er for rigtig mange et skelsættende øjeblik, hvor det at holde barnet og se barnet for første gang, markerer en helt ny tidsperiode og bliver det afgørende øjeblik, hvor moderen erkender at nu er jeg mor, nu har jeg ansvaret for et lille menneske.

Allerede under graviditeten oplever de fleste glimtvise erkendelser af deres nye identitet.

Og for nogle kvinder er det allerede under graviditeten, de oplever erkendelsen af at deres liv og identitet har ændret sig.

Mine erfaringer er at disse erkendelser og oplevelser for nogle, kan vække følelser, der i perioder kan være altoverskyggende, gøre dem ked af det og fjerne glæden ved graviditeten.

Jeg ved at det for mange gravide kan vække uro og magtesløshed.

At nogle føler sig fortvivlet og forvirret.

Og at mange er bange for at blive trukket ned i et dybt hul, som de ikke kan få sig selv op fra igen.

Mor og gravid

Graviditeten er for de fleste en ønsket og glædelig tid, hvor forberedelserne og forventningerne til den kommende tid begynder.

Men når bekymringer, tristhed, uro eller forvirring viser sit ansigt kommer det bag på de fleste og det er frustrerende at ”det” skal tage glæden fra dem.

Det er helt naturligt, at disse bekymringer og oplevelser kan vække knap så rare følelser.

Det er mange store forandringer, der sker for dig på relativ kort tid.

Udover at du skal forholde dig til de fysiske forandringer, der sker med dig, til den kommende fødsel og din kommende tid som mor.

Så kan jeg virkelig godt forstå, at det kan blive for meget med bekymringer om dine egne følelser, jeres parforhold, din rolle som mor eller hvad der måtte fylde for dig under din graviditet.

Det er vigtigt for mig at understrege at det er en proces at blive mor og at være mor.

For at forstå begyndelsen på denne proces, vil jeg gerne introducere dig for nogle teorier om vejen til at blive mor.

Graviditetens forandringsproces og vejen til at blive mor

Når du bliver gravid, starter en psykisk forandringsproces.

En proces der er dominerende fra graviditetens begyndelse og til ca. 3 måneder efter fødslen, dvs. 1.-4. trimester.

Dominerende i den forstand at den tilsidesætter din eksisterende oplevelses- og opfattelsesverden i den pågældende periode.

Formålet med denne forandringsproces er at du tuner dig ind på dit barn for at sikre dig dets overlevelse og udvikling.

Nogle af de forandringer, du måske oplever er:

 • at du bliver mere følsom overfor larm og stress
 • at du er mere sensitiv overfor lugte
 • at du tager dig andre forholdsregler, bliver mere bekymret i forhold til potentiel fare
 • at du er mere bevidst om de relationer, du har i dit liv – hvem der påvirker dig positivt og hvem, der påvirker dig negativt

Det er ikke en vedvarende forandring.

Når dit barn er ca. 3 måneder gammelt, vender din vante og velkende tilgang til livet og omverden lige så stille tilbage.

Og fungerer nu i samspil med den forandringsproces, der er blevet etableret under graviditeten.

Den ”nye” forandringsproces – lad os kalden den Morrollen, vil altid være en del af dig og vil blive aktiveret i dig, når det handler om dit barn, dets sikkerhed og overlevelse.

Men vil altså nogle måneder efter fødslen finde et lejde, hvor den ikke er så altoverskyggende og dominerede.

Lad os se nærmere på de fire trimestre og hvad der mere konkret sker med dig mentalt, psykisk og eksistentielt.

Og hvad der kan være årsag til at du er gravid og ked af det. 

1. trimester
I begyndelsen af 1. trimester, vil du være mest optaget af de fysiske forandringer, du oplever og de tanker, du gør dig, handler måske mest barnet;

om det er velskabt og om det er levedygtigt.

I løbet af 1. trimester begynder din tro på og tillid til graviditeten lige så stille at vokse, hvilket betyder, at du begynder at knytte dig mere til dit barn og din oplevelse af at være forbundet med dit barn vokser.

Du begynder at være optaget af at passe på dit barn, derfor kan tankerne om din kost, vaner og fysik begynde at optage dig.

Dine sanser bliver mere følsomme og skærpes.

Mange gravide oplever at blive mere sensitive, de kommer f.eks. nemt til at græde, bliver let irritabel og har ofte humørsvingninger.

Gravid og ked af det - forandringsprocesser

Du vil måske også opleve at din intuition bliver mere fremtrædende og at du har svært ved at koncentrere dig på samme måde, som du er vant til.

Det kan alt sammen medføre at du bliver mere indadvendt.

På grund af den vished om at, der vokser et lille barn inden i dig, kan du i løbet af 1. trimester opleve at du bliver optaget af eksistentielle spørgsmål som;

”Hvem er jeg?” Og ”Hvad er meningen med livet?”

2. trimester
2. trimester er en periode, hvor du begynder at betragte barnet som et selvstændigt individ, det sker især i takt med at du kan begynde at mærke barnet sparke.

Du får måske et større behov for at din partner tager mere del i graviditeten og at han også kan mærke barnet sparke.

Og det kan være at du eller I begynder at tale til og synge for jeres barn.

I løbet af 2. trimester begynder du måske at se på din egen mor på en anden måde, at forstå hende ud fra nogle andre synspunkter og se hende som den person hun også er, udover at være din mor.

Din personlighed begynder også at forandre sig i dette trimester.

Du kan begynde at have overvejelser om:

 • hvordan du selv bliver som mor
 • hvad det har været godt og dårligt i din egen barndom
 • hvad du ønsker at tage med videre ind i dit moderskab.

Dette trimester kan også være den periode, hvor du og din partner begynder med forberedelserne til at I skal have et lille barn i hjemmet.

Det kan være I snakker om jeres forventninger til den kommende tid.

At I begynder at købe de praktiske ting, I gerne vil have klar inden jeres barn bliver født.

2. trimester kan være en svær periode, da du måske kan mærke at du har bevæget dig væk fra dit tidligere liv og din tidligere identitet, men at du endnu ikke er trådt ind i dit nye liv som mor.

Det kan føles som at stå med et ben i to forskellige verdener.

3. trimester
I 3. trimester kan nogle af de sammen symptomer og processer, som du oplevede under 1. trimester vende tilbage.

Da din krop bliver større, kan trætheden vende tilbage og du begynder måske at sove dårligt.

Der kan være en uro, rastløshed og utålmodighed over dig, fordi du ser frem til at du har født og kan holde dit barn.

Og fordi du måske også er ved at trænge til at være dig selv igen.

3. trimester kan være fyldt med ambivalens.

Du begynder måske at gøre dig forestillinger om dit barn, hvem det ligner, hvilken personlighed det har og samtidig kan det være at du oplever bekymringer om den kommende fødsel.

Om der kommer til at ske noget med dig eller dit barn.

Selve fødslen kan være meget abstrakt og uvirkelig at forholde sig til.

Det er svært at forstå helt præcist, hvad der kommer til at ske.

Og tanker om liv og død kan komme til at fylde meget hos dig i denne tid bevidst eller ubevidst (f.eks. i dine drømme).

4. trimester
Et 4. trimester har du måske ikke hørt om før.

Men i barnets udvikling og din forandringsproces taler man om et 4. trimester.

4. trimester begynder, når du har født og du og dit barn skal lære hinanden at kende og lære hver jeres nye verden at kende.

Det tager ca. 1-3 måneder for både dig og dit barn at lande og det er en periode, hvor du (og din partner) skal lære jeres barns små signaler at kende.

Dit barn betragter ikke dig som en adskilt person og derfor kan det være svært for dit barn at finde ro alene.

Dit barn kender din lugt, din stemme og dine lyde.

Det er udelukkende de omgivelser, dit barn har kendt i sit liv indtil nu og at skulle vænne sig til et liv uden for livmoderen tager tid.

Dit barn finder ro, når det er ved dig eller din partner, og i de første måneder kan det være en god idé at have hud mod hud kontakt med jeres barn så meget som muligt.

4. trimester er også en periode, hvor du skal komme til kræfter igen efter en lang graviditet og fødslen.

Du skal have amningen op at køre, hvis du vælger at amme dit barn og du skal lære dit barn at kende.

Din intuition vil igen træde frem her og være en god vejleder for dig i de nye opgaver, du skal lære at kende.

At blive mor er en livslang proces, der i begyndelsen kan virke overvældende.

Det er overvældende at blive mor.

Kærligheden og glæden er overvældende.

Ansvarsfølelsen og forbundetheden er overvældende.

Livsændringen og din nye identitet er overvældende.

Her i 4. trimester er der meget, der kan virke overvældende.

Hver eneste nye dag kan være forskellig fra den foregående og det kan tage tid, før der kommer forudsigelighed og rytme i jeres hverdag.

I tiden efter fødslen begynder du måske også at have nogle andre værdier i livet, end du havde, før du blev gravid, og nogle af dine relationer kan få en helt anden betydning for dig.

Hvorfor gør forandringerne dig ked af det?

Det er helt normalt, når du står overfor store forandringer i dit liv, at det påvirker dig mentalt, psykiske og/eller eksistentielt.

At stå overfor så store forandringer som en graviditet er, vil ofte føre dig ud på usikker grund.

Hvor du kan blive ramt af følelser og reaktioner, som ikke er så velkendte for dig eller som er stærkere, end du er vant til.

En af årsagerne til at du er gravid og ked af det

En af de vigtigste grunde til at graviditeten kan virke så overvældende på nogen er, at der ikke er meget fokus på de mentale, psykiske og eksistentielle processer, du går igennem som kvinde i graviditeten.

Disse forandringer kommer derfor bag på mange.

Når du bliver gravid, er jeg sikker på at du er forberedt på at din krop forandrer sig, at du kan få kvalme, blive træt og få særlige madvaner.

Men er du lige så forberedt på:

 • hvilket ændret syn du vil få på din egen mor og hvordan jeres forhold måske ændres
 • hvordan du ser din partner på en ny måde og hvordan jeres relation ændres?
 • hvordan tanker og refleksioner om værdier og drømme ændres?
 • hvilke forestillinger du gør dig om din rolle som mor?

Det er store ændringer.

Det sker gradvist og parallelt med hinanden, og du lægger måske ikke engang mærke til at ændringerne sker.

Måske kan du bare mærke, at noget er anderledes uden præcist at kunne sætte ord på, hvad det er.

I en i forvejen sårbar situation, kan det være svært at håndtere de følelser og reaktioner.

Det kan virke som om, de slår benene fuldstændig væk under dig.

At de tager modet og pusten helt væk fra dig og gør dig ked af det.

Det er vigtigt at huske på at din graviditet ikke kun er en tid, hvor dit barn udvikler sig og vokser, men at det også er en tid, hvor du dannes og udvikler dig som mor.

Gravid uden at være ked af det hele tiden

Hvis du er gravid og ked af det, og det fylder for meget for dig, så prøv i første omgang at finde ud af, hvad det handler om.

Er det nogle mentale, psykiske/følelsesmæssige eller eksistentielle forandringer, der vækker noget i dig, som gør at du er ked af det?

Jeg ved godt at det kan være svært.

Men prøv at tage et skridt ad gangen og mærk efter, om du kan finde frem til noget mere konkret, der påvirker dig.

Hvad du oplever under din graviditet, er det, det er vigtigt og relevant for dig.

Hvis der er noget af det, du har læst her i artiklen, der vækker genklang hos dig eller som rører noget i dig, vil jeg opfordre dig til at undersøge det nærmere.

Du kan stille dig selv spørgsmål som:

 • Hvad er det jeg oplever?
 • Hvad gør det ved mig?
 • Er det okay for mig?
 • Hvad ville jeg ønske kunne være anderledes?
 • Kan jeg gøre det anderledes?
 • Hvad kan jeg lære af det?
 • Hvilken erfaring vil jeg tage med mig?
 • Er det noget, jeg kan klare alene?
 • Har jeg brug for hjælp fra mit netværk eller har jeg brug for professionel hjælp for at komme videre?

Anerkend dig selv og din proces

Det er okay at det er svært.

Det er okay at være gravid og ked af det.

Det er vigtigt at du accepterer dig selv, som du er lige nu og at du accepterer den proces, du er i.

Det er okay at være ked af det og det er okay ikke at glæde sig over graviditeten hele tiden.

Husk på at det er en livslang proces at være mor.

Det betyder både at du ikke skal kunne ”klare” det hele fra begyndelsen af, at du ikke skal kende alle svarene eller kunne klare alle opgaverne.

Det betyder at det selvfølgelig er okay at øve sig, gøre sig erfaringer, lære og ikke mindst begå fejl.

At være i denne proces betyder, at du skal finde ud af, hvordan din nye verden fungerer og hvordan du fungerer i og med din nye verden.

Hvordan du finder ud af det, er ved at prøve dig frem, øve dig, lytte til dig selv og til dit barn, spørge om hjælp, tage imod hjælp, lave fejl og lære af dem.

Det betyder at du tager et lille skridt ad gangen og skaber tillid til og tro på dig selv.

Vær åben og ærlig, når du er gravid og ked af det

Vær dig selv og vær ærlig om, hvordan du har det.

Det er ikke sikkert at du har lyst til at fortælle alle om, hvordan du har det.

Men det er vigtigt at din partner ved, hvordan du har det, både så han kan være en støtte for dig og så I ikke går skævt af hinanden.

Måske er det svært for ham at forstå, hvad der sker indeni dig, men prøv at sætte ord på dine følelser, dine reaktioner og dine tanker.

Det kan også være en god idé at snakke med din jordemoder om, hvordan du har det og at finde 1-2 andre i dit netværk, du kan snakke med.

Ofte hjælper det at du får sat ord på dine følelser og reaktioner og at der er nogen, der lytter til dig og støtter dig.

Synes du, det er svært at stå alene med det eller synes du ikke, det er nok at snakke med din jordemoder eller dine nærmeste om det, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Selvom det er okay at være ked af det under din graviditet, skal det ikke tage glæden og overskuddet fra dig.

Graviditeten skal også være en tid, du og din partner kan nyde og hvor I sammen kan se frem til jeres nye liv med jeres lille barn.

 

Din underviser når du er gravid og ked af det

De bedste hilsner,

Gitte Daasbjerg,
Psykoterapeut, MPF. Musikterapeut, cand.mag.

Læs mere om Gitte her –>

Er du gravid og ked af det, og har du brug for at snakke med en professionel?

Få en gratis og uforpligtende 20 min samtale, hvor du kan få afklaret, hvad dit behov er.
Send en mail med navn og telefonnummer til
kontakt@moderskabet.dk
så vender jeg tilbage snarest med en tid, hvor vi kan tage en snak.

Husk at du altid er velkommen til at skrive til min brevkasse

Skriv til brevkassen
1 svar
 1. Rosa Ulriksen
  Rosa Ulriksen siger:

  Eksisterende kvalitative undersogelser har fundet, at modre med spiseforstyrrelser oplever udpr?gede folelser af utilstr?kkelighed, og at de ofte tyr til spiseforstyrrelsen, hvis de oplever ikke at leve op til egne forventninger til moderskabet (4,6,7). Disse tendenser ses ogsa tydeligt i denne undersogelse. Der kan blandt modre med en spiseforstyrrelse arbejdes pa at skabe et mere realistisk billede af, hvad det vil sige at v?re en god mor. Fokus kan rettes mod de positive egenskaber, moderen besidder, da dette kan v?re med til at underminere oplevelsen af utilstr?kkelighed. 

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

276 Shares